Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

 V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. 


Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. K vrácenému zboží přiložte dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku (nákupní doklad, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu) a Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.docx (12306)

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. 

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na adresu ENKAUSTIK - Petra Chýle, Rudice 76, 687 32 Nezdenice (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Dokumenty ke stažení: 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.pdf (184788)

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.docx (12306)

 

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 

Adresát (prodávající): 

ENKAUSTIK - Petra Chýle

Rudice 76

687 32 Nezdenice

IČO:10605282


Kupující: 
 

 

Jméno a příjmení:  

...................................................................................................................................................

Adresa:

...................................................................................................................................................

Datum objednání zboží: 

...................................................................................................................................................


Číslo prodejního dokladu: ........................................................................ (není povinné)


Číslo objednávky: ................................................................................. (není povinné)

 

 

 Oznámení: 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Kupní cena má být vrácena: 

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ........................................ /................

 

V ........................................... dne ...........................
.......................................................................

Kupující